سبد خرید

محصولی در سبد خرید وجود ندارد

بازدید روزانه

3455444
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
تمام بازدید ها
1746
2478
12884
3427470
48138
71667
3455444

دانلود نرم افزار

سرفصل دوره آموزش کتیا مقدماتی

 

- معرفی نوار ابزار standard:

- دستور (ctrl+n) new

-دستور (ctrl+o) open

-دستور (ctrl+s) save

- دستور Quick print

- دستور (ctrl+x) cut

-دستور (ctrl+c) copy

-دستور (ctrl+v) paste

-دستور ( ctrl+z) (prpfaile) undo

-دستور undo with history

-دستور (line) redo

-دستور redo with history

- دستور (shift +f1) whats this

-معرفی نوار ابزار view:

-دستور fly mod

-دستور fit all in

-دستور pan

-دستور rotate

- دستور zoom in/ zoom out

- دستور normal view

-دستور creat multi- view

-معرفی نوار ابزار Quick view:

-دستور Isometric view

- دستور front view

-دستور back view

-دستور left view

-دستور raight view

-دستور top view

- دستور bottom view

-دستور named view

-معرفی نوار ابزار view mode :

- دستور (shd) shading

-دستور shading with edges

-دستور shading with edges without smooth edges

-دستور shading with edges and hidden edges

-دستور shading with material

-دستور(nhr) wireframe

-دستور cudtomize view parameters

- دستور بعدی از نوار ابزار view

-دستور hide/show

- دستور swap visible space

معرفی نوار ابزار sketch tools :

-دستور grid

-دستور snap to point

-دستورconstruction/standard element

-دستور geometrical constraints

-دستور dimensional constraintsd

معرفی نوار ابزار profile :

-دستور profile

-دستور rectangle

-دستور oriented rectangle

-دستور parallelogram

-دستور elongated hole

-دستور cylindrical elongated hole

-دستور keyhole profile

-دستور hexagon

-دستور centered rectangle

-دستور centered parallelogram

-دستور circle

-دستور three point circle

-دستور circle using coordinates

-دستور tri-tangent circle

-دستور three point arc

-دستور three point arc stating with limits

-دستور arc

دستور spline

-دستور connect

-دستور ellips

-دستور parabola by focus

- دستور hyperbola by focus

-دستور conic

-دستور line

-دستور infinite line

-دستور bi –tangent line

-دستور bisecting line

-دستور line normal to curve

-دستور point by clicking

-دستور point by using coordinates

-دستور equidistant point

-دستور intersection

-دستور projection

معرفی نوار ابزار select  :

-دستور select

-دستور selection trap above geometry

-دستور rectangle selection trap

-دستور insterseting rectangle selection trap

-دستور polygon selection trap

-دستور free hand selection trap

-دستور outside rectangle selection trap

-دستور outside intersecting rectangle selection trap

معرفی نوار ابزار constraint :

-دستور constraints defined in dialog box

-دستور constraint

-دستور contact constraint

-دستور fix together

-دستور auto constraint

-دستور animate constraint

-دستور edit multi constraint

معرفی نوار ابزار knowledge :

-دستور equivalentdimensions

معرفی نوار ابزار operation:

-دستور corner

-دستور chamfer

-دستور trim

-دستور break

-دستور quick trim

-دستور close arc

-دستور complement

معرفی نوار ابزار transformation:

-دستور mirror

-دستور symmetry

-دستور translate

-دستور rotate

-دستور scale

-دستور offset

معرفی نوار ابزار 3D Geometry :

-دستور progect 3d elements

-دستور intersect 3d elements

-دستور progect 3d silhouette edges

معرفی نوار ابزار visualization:

-دستور cut part by sketch plan

-دستور diagnostics

-دستور dimensional constraints

-دستور geometrical constraints

معرفی نوار ابزار graphic properties:

معرفی نوار ابزار tools:

-دستور sketch solving status

-دستور sketch analysis

معرفی نوار ابزار workbench :

-دستور sketcher

-دستور exit workbench

معرفی محیط طراحی قطعه part design:

معرفی نوار ابزار workbench:

معرفی نوار ابزار sketch-based features (compact):

ویا نوار ابزار sketch based features

-دستور pad

-دستور pocket

-دستور multi-pad

-دستور multi-pocket

-دستور shaft

-دستور groove

-دستور hole

-دستور rib

-دستور solt

-دستور stiffener

-دستور solid combine

-دستور multi-sections solid

-دستور remove multi-sections solid:

معرفی نوار ابزارdress-upfeatures:

-دستور edge fillet

-دستور variable radiuse fillet

-دستور chordal fillet

-دستور face-face fillet

-دستور tritangent fillet

-دستور charmfer

-دستور draft angle

-دستور draft reflect line

-دستور variable angle draft

-دستور shell

-دستور thickness

-دستور thread/tap

معرفی نوار ابزار transformation features:

-دستور translation

-دستور rotation

-دستور symmetry

-دستور axis to axis

-دستور mirror

-دستور rectangular pattern

-دستور circular pattern

-دستور user pattern

-دستور scaling

-دستور affinity

معرفی نوار ابزار  reference elements (extended):

ویا نوار ابزار refrence elements (compact):

-دستور point

-دستور line

-دستور plane

معرفی نوار ابزار dynamic sectioning:

معرفی نوار ابزار apply material:

معرفی نوار ابزار measure:

-دستور measuare between

-دستور measuar item

-دستور measuar inertia

معرفی نوار ابزار tools:

-دستور update all (ctrl+u)

-دستور manual update mode

-دستور axis system

معرفی محیط نقشه کشی صنعتی drafting:

معرفی نوار ابزار drowing:

-دستور new sheet

-دستور new view

معرفی نوار ابزارهای geometry creation,geometry modification,view:

معرفی نوار ابزار tools:

معرفی نوار ابزار annotations:

معرفی نوار ابزار text properties:

معرفی نوار ابزار dress-up:

معرفی نوار ابزار views:

-دستورات projection

-دستورات section

-دستورات details

-دستورات broken view

معرفی نوار ابزار dimensioninig:

دستورات dimensions

معرفی محیط طراحی سیم و سطح Wireframe and surface design:

معرفی نوار ابزارsurfaces:

-دستور extrude

-دستور revolve

-دستور sphere

-دستور cylinder

-دستور offset

-دستور sweep

-دستور fill

-دستور multi-section surface

-دستور blend

معرفی نوار ابزار operation:

-دستور join

-دستور split

-دستور trim

-دستور boundary

-دستور extract

-دستور transformation

معرفی نوار ابزار wireframe:

-دستور point

-دستور points and plane repetition

-دستور line

-دستور axis

-دستور polyline

-دستور plane

-دستور progection

-دستور intersection

-دستور circle

-دستور corner

-دستور connect curve

-دستور spline

-دستور helix

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی