یک فرصت استثنایی برای معرفی ستاره‌های آسمان فناوری نانو ایران به صنعت

فن‌بازار منطقه‌ای استان اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می‌کند

ادامه مطلب: یک فرصت استثنایی برای معرفی ستاره‌های آسمان فناوری نانو ایران به صنعت

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی