جلسه مشترک اعضای هیات امناء شهرک صنعتی امیرکبیر با دکتر طغیانی نماینده محترم مجلس

در جلسه مشترکی که بین اعضای هیات امناء شهرک صنعتی امیرکبیر و نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر طغیانی برگزار گردید ...

ادامه مطلب: جلسه مشترک اعضای هیات امناء شهرک صنعتی امیرکبیر با دکتر طغیانی نماینده محترم مجلس

بیمه تکمیل درمان

قابل توجه متقاضیان بیمه تکمیل درمان

ادامه مطلب: بیمه تکمیل درمان

جلسه مشترک هیات امناء با مدیر محترم سازمان ساماندهی مشاغل وشهردار محترم منطقه ۱۲ ومعاونینشان در خصوص مشکلات شهرک

جلسه مشترک راجع به مشکلات شهرک و پیگیری اسناد مالکیت بلوک ۵و۶ با مدیریت محترم سازمان ساماندهی مشاغل وشهردار محترم منطقه ۱۲ ومعاونینشان واعضا هیات امناء

ادامه مطلب: جلسه مشترک هیات امناء با مدیر محترم سازمان ساماندهی مشاغل وشهردار محترم منطقه ۱۲ ومعاونینشان در...

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی