دوره های آموزشی

در راستای ارتقاء توان علمی صنعتگران محترم شهرک صنعتی امیرکبیر و استفاده بهینه از توانمندیهای داخلی و استقلال امر آموزش ،کمیته آموزش هیئت امناء با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و spx و گروه های آموزشی مختلف از سال 1386 اقدام به برگزاری دوره های مختلفی را در 60 آیتم آموزشی و سمیناری درخصوص نرم افزار های مهندسی - مدیریتی-قوانین و مقرراتی - مالی اداری - بازاریابی- تجهیزات و ایمنی را به صورت رایگان و با سوبسید برگزار نموده و از اعضاء شهرک دعوت مینماید از دوره های زیر در جهت توامندسازی واحد های خود استفاده نمایند.

1- نقشه کشی و نقشه خوانی

25- برقراری ارتباط موثر

CATIA 2- مقدماتی

26- مدیریت خرید و سفارشات خارجی

 CATIA 3- پیشرفته

27- مفهوم iso واستقرار موفق آن و تولیدات تحت CE

AUTOCAD -4

28- مدیریت هزینه و کنترل هزینه

POWER MILL-5

29- مدیریت ادعا (اصول تنظیم و حل وفصل اختلاف)

MECHANICAL-6

30- بازاریابی اینترنتی و سایت(B2B،B2C)

MASTERCAM-7

31- تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده

CNCاپراتوری -8

32- اصول و قوانین تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

9- زبان و اینترنت

33-برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه

-10 شناخت ابزار

34- واردات و صادرات و مکاتبات تجارت

11- شناخت مواد

35- آشنایی با مبانی، اتوماسیون صنعتی

12- تکمیل اظهارنامه مالیاتی

36- قوانین چک ، ضمانت و ...

13-اصول تکمیل ماده 169 و استفاده از معافیت های مالیاتی

37- مدیریت بازار یابی محصولات تولیدی و مهندسی فروش

14- اصول و رموز موفقیت در نمایشگاه ها

38- مهندسی هزینه

15- حسابداری و مدیریتی مالی برای مدیران غیر مالی

39- مدیریت بازار یابی محصولات تولیدی و مهندسی تکمیلی

16- حسابداری قیمت تمام شده

40- صادرات و واردات و امور گمرکی

17- مدیریت ارتباط با مشتری

41- رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار سازمانی

18-مقررات مربوط به قرار دادهای پیمانکاری و قوانین مناقصات

42- مهندسی کیفیت

19- اصول و فنون مذاکره و فن بیان

43- راه اندازی کسب و کار موفق

20- سیستم های خرید

44- مدیریت منابع انسانی

21- سیستم های خرید تکمیلی

45- قوانین بیمه و حسابرسی دفاتر

22- خدمات بانکی و چگونگی استفاده از آن

46- بررسی صورت های مالی و تحلیل شرایط شرکت

23- حسابداری قیمت تمام شده

47- برگزاری همایش 5S

24- ارزیابی طرح های مالی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

48- برگزاری سمینار بزرگ همایش های اجتماعی

 


نموده است که تاکنون با استعانت الهی دوره های آموزشی فوق برگزار شده و دوره هائی جدید در حال برگزاری می باشد. همچنین جهت برگزاری دوره های آموزشی در آینده ثبت نام بعمل می آید. کمیته آموزش از پیشنهادات موثر در امر آموزش استقبال می نماید.

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی