تورهای صنعتی

کمیته نمایشگاهها و تور های صنعتی هیئت امناء شهرک صنایع کارگاهی امیر کبیر اصفهان با برگزاری تور های صنعتی بازدید از نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین بازدید از کارخانجات صنعتی داخلی سعی نموده در جهت اعتلای دانش و آگاهی صنعتگران ، در راستای معرفی توانمندیهای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک امیر کبیر حرکت نماید.این کمیته تاکنون تور های صنعتی بازدید از نمایشگاهها بین المللی خارجی در کشورهای (ترکیه ، تایلند، ابوظبی، چین،مالزی، دبی)وبازدید از نمایشگاههای داخلی (تهران- مشهد شیراز - بندرعباس) و همچنین کارخانجات :  ایران خودرو تهران هپکو اراک کارخانجات ایدم - تراکتور سازی بلبیرینگ سازی و کنترل ابزار تبریز- خوشه پلاستیک مشهد- کارخانه فولاد پایه   لوله سازی فراسان شیراز مجتمع بندری شهید رجائی و شهید باهنر بندر عباس - کارخانجات ذوب آهن پلی اکریل پلایشگاه نیروگاه و توسط صنعتگران شهرک مورد بازدید قرار گرفته است.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی