آشنایی با سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

در راستای اجرایی شدن بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها در سال 1365 در دفتر طرح و برنامه­ریزی شهرداری ، مطالعات مقدماتی تشکیل موسسه ساماندهی صنایع و مشاغل شهری آغاز و سپس تاسیس گردید. این موسسه به دلیل گسترش وظایف محوله از سال 1370 به سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری تغییر نام پیدا نمود که از بدو تاسیس این سازمان تا کنون آقایان کریم­پور ، مهندس علی امامی ، مهندس حسن فقیهیان ، فرامرز موحد ، حاج عباس جمشیدی ، حاج رضا ایقانی و مهندس محسن رنجبر مدیریت عامل سازمان را به عهده داشته­اند. و طی این دوران آقایان حاج منصور بنایی­زاده ، محمدعلی عباسی ، سید تقی ناظری ، پرویز همتیان و مهندس سید علی هاشمی فشارکی در سمت مدیریت شهرک صنعتی امیرکبیر انجام وظیفه نموده­اند.

با انتصاب آقای مهندس رنجبر در سال 1386 فصل جدیدی از کلر و فعالیت بر اساس اصول علمی بنا نهاده شد و سند راهبردی سازمان با چشم­انداز دستیابی به یک شهر آرام و روان با فاهم شدن توازن در دسترسی به امکانات ، خدمت و فرصتها بر مبنای اصل عدالت با هفت هدف کلان زیر تهیه گردید.

    توسعه شبکه توزیع مناسب و افزایش نقش نظارتی سازمان
    ایجاد ساختار استاندارد ساماندهی مشاغل شهری
    ایجاد بستر مناسب و جذب مشارکت بخش خصوصی
    افزایش عملکرد سازمان در حیطه سیاست­گذاری و نظارت
    رشد مداوم و پایدار مالی سازمان
    بهبود مستمر اداری و اجرائی و ارتقاء توانمندیهای سخت­افزاری و نرم­افزاری سازمان
    ایجاد مدیریت متمرکز و متخصص در زمینه ساماندهی مشاغل شهری در راستای تحقق مدیریت واحد شهری

لازم به ذکر است هم­اکنون در حال اجرای طرح­های توسعه فازهای جدید شهرک می­باشد.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی