سبد خرید

محصولی در سبد خرید وجود ندارد

بازدید روزانه

3448154
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
تمام بازدید ها
2775
2819
5594
3427470
40848
71667
3448154

دانلود نرم افزار

کمیته های تخصصی

هیئت امنا به منظور ایجاد زمینه مشارکت هر چه بیشتر صنعتگران و صاحب­نظران و اشاعه فرهنگ همکاری ، همفکری ، تبادل نظر و ارائه راه­ حل­های کارشناسی برای اجرای اهداف و برنامه ­های خود در شهرک اقدام به فعال نمودن کمیته­ های تخصصی در زمینه های برنامه ریزی و تشکیلات ، حقوقی و حل اختلاف ، آموزش ، اداری و مالی ، حفاظت و امنیت ، بهداشت و درمان ، اجرائی ، روابط عمومی ، تبلیغات ، تربیت بدنی ، نمایشگاه و تورهای صنعتی و بانک  اطلاعات و وب سایت نمود که هریک از اعضای هیئت امنا با همکاری دیگر اعضا و کاندیداهای دوره های قبل و پیشکسوتان در شهرک با عضویت در این کمیته ها به پیشبرد و ارتقا کمی و کیفی اهداف شهرک و هیئت امنا کمک می نماید.


کمیته برنامه ریزی و تشکیلات:

1- نظارت عالیه بر نحوه اجرای ضوابط و تشکیلات هیئت امناء

2- نظارت عالیه بر عملکرد دفتر کنترل پروژه به منظور اجرای برنامه ها طبق زمانهای تعیین شده

3- پیگیری و تدوین چشم انداز، اهداف

4- پیگیری تدوین اساسنامه و پیگیری ثبت آن

5- دستورالعمل ها، آئین نامه ها و ...

6- شرح وظایف ها و چارت تشکیلاتی

7- برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت در رابطه با تحقق اهداف

8- تنظیم تقویم سالانه اقدامات مربوط به هیئت امناء

 

کمیته حقوقی و حل اختلاف:

1- نظارت عالیه بر اجرای مفاد قراردادهای هیئت امناء

2- پیگیری تشکیل شورای حل اختلاف

3- رسیدگی به اختلافات واحدها و اقدام در جهت حل آنها

4- تدوین تفاهم نامه ها و قراردادهای پرسنلی، پیمانکاری و ...

5- تنظیم لوایح حقوقی در جهت دفاع از منافع شهرک و هیئت امناء

 

کمیته آموزش و روابط عمومی:

1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و انجام نظارت عالیه بر امور آموزش

2- تدوین طرح ها و برنامه های آموزشی با هماهنگی مراکز ارائه خدمات آموزشی

3- برآورد نیازهای آموزشی شهرک و تعیین اولویت های آن از طریق نظرسنجی از صنعتگران

4- نظارت عالیه بر عملکرد برگزارکننده کلاس ها و امور آموزش

 

کمیته اداری مالی:

1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر امور اداری و مالی هیئت امناء

2- برآورد بودجه سالانه هیئت امناء

3- کارشناسی برآورد شارژ واحدها

4- برنامه ریزی جهت ایجاد منابع درآمد مالی و تهیه دستورالعمل های مربوطه

5- برنامه ریزی امور اداری و پرسنلی

6- نظارت عالیه بر نحوه هزینه ها

7- نظارت عالیه بر امور اداری و پرسنلی

8- تهیه لیست اموال منقول و غیرمنقول و نظارت عالیه بر حفظ آن

9- نظارت عالیه بر عملکرد مسئول حسابداری و امور پرسنلی

 

کمیته نمایشگاه و تورهای صنعتی:

1- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت بازدید و شرکت در نمایشگاه های استانی و کشوری

2- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه موقت و دائمی در شهرک

3- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت برگزاری تورهای صنعتی

4- نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران برگزارکننده (نمایشگاه و تورهای صنعتی)

5- نظارت عالیه بر عملکرد امور نمایشگاه و تورهای صنعتی

6- نظرسنجی در رابطه با برآورد نیازهای نمایشگاهی و تورهای صنعتی صنعتگران شهرک

 

کمیته اجرائی و حفاظت و امنیت:

1- سیاست گذاری و برنامه ریزی امور اجرائی شهرک از قبیل آئین انضباطی (رفع سد معبر، زیباسازی، نظافت عمومی، جمع آوری ضایعات، تغییر کاربری، توسعه فضای سبز، پیگیری اشکالات روشنائی شهرک)

2- نظارت عالیه بر عملکرد مسئول اجرائیات

3- نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکار ضایعات

4- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر پیمانکار حفاظت و واحد انتظامات شهرک

5- تدوین طرح های حفاظتی شهرک

6- برنامه ریزی جهت اجرای طرح های مصوب

7- نظارت عالیه بر عملکرد پرسنل انتظامات

8- برنامه ریزی جهت استفاده از تجهیزات پیشرفته به منظور بالابردن امنیت شهرک (دوربین و ...)

 

کمیته پرتال، وب سایت و بانک اطلاعات :

1- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی شهرک

2- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد وب سایت شهرک

3- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت آمارگیری های نوبه ای به منظور به روز کردن اطلاعات

4- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد شبکه اطلاع رسانی به صورت وایرلس در سطح شهرک

 

کمیته بهداشت و درمان:

1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر عملکرد مرکز بهداشت و درمان

2- نظارت عالیه بر عملکرد امور درمانگاه و امور بهداشت حرفه ای

3- برنامه ریزی و ارائه طرح های درمانی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و طب صنعتی

4- برنامه ریزی و ارائه طرح هایی جهت ارتقاء سطح رعایت مقررات ایمنی در شهرک

5- نظارت عالیه بر کیفیت اجرای بیمه تکمیل درمان

6- کارشناسی تعیین میزان تعرفه ها با هماهنگی کمیته اداری مالی

 

کمیته تربیت بدنی:

1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه جهت امور ورزشی شهرک

2- برنامه ریزی جهت ایجاد گروه های ورزشی از جمله (کوهنوردی، فوتبال، والیبال و ...) و اجرای برنامه های متنوع

3- برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات

4- نظرسنجی در رابطه با برآورد نیازهای ورزشی شهرک و پیگیری تامین امکانات مورد نیاز آن

5- نظارت عالیه بر عملکرد امور تربیت بدنی هیئت امناء

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی