دیدار هیات رییس موسسه امیرکبیر اصفهان (هیات امنا) و رئیس اتحادیه صنف تراشکاران با رئیس و هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اصفهان

دیدار هیات رییس موسسه امیرکبیر اصفهان (هیات امنا) و رئیس اتحادیه صنف تراشکاران با رئیس و هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اصفهان در خصوص افزایش همکاری های آموزشی، اطلاعاتی، تجاری و صنعتی:

ادامه مطلب: دیدار هیات رییس موسسه امیرکبیر اصفهان (هیات امنا) و رئیس اتحادیه صنف تراشکاران با رئیس و هیات...

یک فرصت استثنایی برای معرفی ستاره‌های آسمان فناوری نانو ایران به صنعت

فن‌بازار منطقه‌ای استان اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می‌کند

ادامه مطلب: یک فرصت استثنایی برای معرفی ستاره‌های آسمان فناوری نانو ایران به صنعت

مسابقات والیبال شهرک صنعتی امیرکبیر - جام کارآفرینان

برگزاری اختتامیه و اهدای مدال به تیم های برتر این دوره از مسابقات والیبال شهرک صنعتی امیرکبیر (جام کارآفرینان)
 

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی