خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

دوره های آموزشی مدیریتی، مالی بازرگانی (رایگان)

دسته: دوره های آموزشی

 

  دوره های آموزشی مدیریتی ، مالی ، بازرگانی بصورت رایگان روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 16 الی 19 در اداره بازرگانی  برگزار میگردد.

 3محل ثبت نام : دفتر هیئت امنا شهرک و اداره بازرگانی   - 2208493 

 

1- گزارش نویسی با استاد شهراد نیا  27 بهمن   ساعت 4 - 7  اتاق کمال اسماعیل