آشنایی با خط مشی هیئت امنا

هیئت امنا شهرک صنعتی امیر کبیر با نگاه به این مقوله که جامعه نیازمند به فناوری­های صنعتی ، بتواند از توانمندی­های صنعتی موجود در شهرک بهره­مند گردد و از این طریق سهم بازار صنعتگران شهرک افزایش یابد و رضایت­مندی ایشان را فراهم کند رئوس اهداف خود را به شرح زیر تنظیم نمود.

    کمک به ارتقاء توانائی­های تخصصی و علمی صنعتگران
    فراهم کردن زمینه ­های ارائه خدمات مشاوره­ای و تخصصی به واحدهای صنعتی شهرک
    برآورد نیازهای آموزشی و فراهم کردن بستر اجرای آن در شهرک
    ایجاد فضای فکری و فعالیتی برای مشارکت و فعال شدن شرکت­های هولدینگ
    فراهم آوردن زمینه­های دفاع از منافع واحدهای صنعتی در مجامع حقوقی
    زمینه سازی در اجرای طرح­های ایمنی و بهداشت حرفه­ای و طب صنعتی در واحدهای صنعتی شهرک
    ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه اطلاع رسانی به منظور شناساندن توانتمندیهای واحدهای صنعتی شهرک به جامعه صنعتی کشور

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی