موسسه غیر تجاری صنایع کارگاهی امیر کبیر

چه شغل هایی تو شهرک صنعتی امیر کبیر هست ؟

دفتر موسسه صنایع کارگاهی امیرکبیر اصفهان با استفاده از توان و موقعیت خود و در جهت رفع مشکلات صنعتگران این شهرک با تمامی ارگان ها، سازمان ها و ادارات دیگر در تماس و مکاتبه مداوم است. اتاق ایران و اصفهان، شرکت شهرک های صنعتی، شهرداری ها، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری، نیروی انتظامی، کلانتری ها، تمامی بانک ها و قرض الحسنه ها، ادارات آب، گاز، برق، تلفن، تمامی شرکت های بیمه ای و … از جمله طرفین مکاتبات دفتر موسسه هستند.

آن دسته از صنعتگران شهرک که به معرفی نامه جهت پیگیری امور خود در ادارات نیازمندند می توانند از این طریق اقدام نمایند. همچنین اعضای هیئت مدیره و کادر دفتری این موسسه به صورت دائمی در حال پیگیری مطالبات شما از این ارگان ها و ادارات هستند تا بتوانند به گردش چرخ صنعت کشور و بالاخص یاری به صنعتگران این شهرک خدمت کرده باشند.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این موسسه، برای آن دسته از مالکین که شارژ کارگاه های خود را به موقع پرداخت می کنند، رایگان است.

پیمایش به بالا