موسسه غیر تجاری صنایع کارگاهی امیر کبیر

چه شغل هایی تو شهرک صنعتی امیر کبیر هست ؟

آیین نامه انضباطی شهرک صنعتی امیرکبیر

 1. رعایت نظافت و بهداشت اماکن و معابر عمومی شهرک
 2. جلوگیری از آلوده شدن محیط و همت گماشتن در ایجاد محیطی سالم
 3. رعایت ساعت عرف کاری واحد های بلوک و امتناع از سرو صدا های بی مورد
 4. خودداری از هرگونه سد معبر در رواق ها و فضا های عمومی و ایجاد مزاحمت برای دیگران
 5. امتناع از افزایش زیربنا،تغییر در نمای ساختمانها،تفکیک و جداسازی داخلی کارگاهها و فروشگاهها مگر با هماهنگی و اخذ مجوز کتبی
 6. نصب وسایل اطفاء حریق و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در کارگاهها و فروشگاهها
 7. مطالعه و اجرای اطلاعیه ها و بخشنامه های مربوط به نماینده بلوک و هیئت امناء، نصب شده در تابلو اعلانات بلوک
 8. اخذ مجوز کتبی از نماینده بلوک و دفتر هیئت امناء جهت حضور پرسنل کارگاه در طول شب در کارگاه بمنظور کنترل حضور افراد متفرقه در شب
 9. ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده عمومی به هیئت امناء از طریق صندوق نصب شده در هر بلوک تحت نظارت بازرس هیئت امناء
 10. عدم تغییر کاربری کارگاه بمنظور هماهنگی با واحد های شاغل در هر بلوک
 11. راه اندازی محل خریداری شده حداکثر طی مدت دو ماه پس از تحویل بمنظور رونق بخشیدن به شکوفایی شهر
 12. نهایت همکاری و تشریک مساعی با هیئت امناء و نمایندگان بلوک و پرداخت بموقع هزینه های مربوط به خدمات عمومی
 
 توجه: در موقع بروز حوادث و اتفاقات ضمن حفظ خونسردی کامل، سریعا عوامل انتظامات و دفتر هیئت امناء را مطلع فرمایید.
 
 

منشور اخلاقی

 
 
اعضاء هیئت امناء شهرک صنعتی امیرکبیر و پرسنل این دفتر بعنوان عضوی از جامعه صنعتی، به منظور ارائه خدمات مطلوب به همکاران حاضر در شهرک و با نگاه به این مقوله که جامعه صنعت کشور بتواند از توانمندی های صنعتی موجود در این شهرک بهره مند گردد و از این طریق سهم بازار کار صنعتگران شهرک افزایش یافته رضایتمندی آنها حاصل گردد خود را بر باور های ذیل متعهد می داند:
 1. ایجاد فضای مشارکتی و همفکری بین کلیه واحد های مستقر در شهرک
 2. خوشرفتاری و متانت در تعامل با کسبه و همکاران
 3. ارائه اطلاعات و راهنمایی لازم به مراجعه کنندگان به منظور تسریع در انجام امور و ارتقای روحیه همکاری
 4. انجام امور محوله بدون هیچ چشم داشت مادی و صرفا جهت انجام وظیفه
 5. تلاش در جهت بهبود فراگیر و مستمر وضعیت شهرک از نظر بهداشتی، امنیتی و …
 6. ارتقاء سطح علمی صنعتگران
 7. رعایت عدالت و انصاف در برخورد با صنعتگران و اجتناب از ضایع شدن حقوق آنها
 8. استفاده صحیح از اختیارات و امکانات موجود و بهینه سازی آن
 9. رازداری و پرهیز از مصادیق غیر اخلاقی
 
پیمایش به بالا