موسسه غیر تجاری صنایع کارگاهی امیر کبیر

چه شغل هایی تو شهرک صنعتی امیر کبیر هست ؟

تبلیغات به شناخته شدن هر چه بیشتر توانایی های شما منجر خواهد شد. جهت حمایت از صنعتگران این شهرک تمامی بخش های تبلیغاتی برای ایشان با هزینه به مراتب کمتر از متقاضیان خارج از شهرک محاسبه خواهد شد. همچنین آن دسته از مالکین که هزینه شارژ خود را به موقع پرداخت کرده باشند نیز مشمول تخفیف بیشتری خواهند شد.
پانل های تبلیغاتی
در سطح شهرک صنعتی امیرکبیر چندین پانل تبلیغاتی وجود دارد اما تنها ۳ پانل متعلق به این موسسه می باشد.
پانل شماره ۱: این پانل با ابعاد ۲ در ۳ متر عمودی در محل میدان نوآوران، و در نقطه تقاطع خیابان نوآوران و خیابان ساماندهی واقع شده است.
پانل شماره ۲: این پانل با ابعاد ۲ در ۲ متر نیز در محل میدان نوآوران و در نقطه تقاطع خیابان عطاءالملک و خیابان ساماندهی قرار دارد.
پانل شماره ۳: این پانل هم با ابعاد ۲ در ۲ متر در چهارراه کار و کارگر و تقاطع خیابان کار و کارگر جنوبی و خیابان ساماندهی قرار گرفته است.
باید توجه داشت که امکان اجاره این پانل ها برای ۲ ماه متوالی بر روی یک پایه امکان ندارد.
همچنین جهت نصب بنرها به صورت درست و به گونه ای که آسیبی به آنها وارد نشود، لازم است که از هر طرف بنرها، به اندازه ۱۰ سانتیمتر حاشیه اضافه شود. به این ترتیب به طور مثال اندازه بنر ۲۲۰ در ۲۲۰ سانتیمتر و اندازه طرح همان بنر ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر خواهد بود.
پس از اتمام مدت قرارداد، بنرها به مدت ۷ روز در دفتر موسسه نگهداری خواهد شد و صاحبین آنها می توانند جهت دریافت بنر خود به دفتر مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه پس از این مهلت یک هفته ای، به دلیل کمبود فضا، بنرهای اضافه به خودروی حمل زباله داده خواهد شد.
پیمایش به بالا