موسسه غیر تجاری صنایع کارگاهی امیر کبیر

چه شغل هایی تو شهرک صنعتی امیر کبیر هست ؟

حل اختلاف

واحد حل اختلاف موسسه صنایع کارگاهی امیرکبیر به منظور رفع مشکل، صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی بوجود آمده است. این واحد با بهره گیری از مشاوران مجرب و آگاه سعی بر آن دارد تا حتی المقدور پیش از گسترش اختلاف میان طرفین، مشکلات فی مابین بر طرف شود.
جلسات حل اختلاف برای آن دسته از صنعتگرانی مقدور است که چه در جایگاه شاکی و چه در جایگاه متشاکی، خود یا طرف دیگر دعوی در محدوده شهرک صنعتی امیرکبیر باشند. بدین منظور در صورت نیاز به این خدمت، می بایست به دفتر موسسه مراجعه نموده و فرم های مربوطه را دریافت و پر نمایند تا طبق هماهنگی های بعدی زمان جلسات حل اختلاف مشخص شود.
پیمایش به بالا