سرفصل دوره آموزش تراش سی ان سی

سرفصل دوره آموزش تراش سی ان سی

 

- تاریخچه cnc و انواع دستگاههای cnc

-انواع برنامه نویسی (AP-CAD/COM-MCODE-G COD)CNC

-کدهای مورد استفاده در شروع هر برنامه

-تعریف کدهای پایدار و ناپایدار و تفاوت آنها

-تعریف انواع نقطه صفر در دستگاههای CNC

-نحوه به دست آوردن نقطه صفر قطعه کار در دستگاههای تراش و فرز

-تمامی کدهای مورد استفاده برای برنامه نویسی ماشین های تراش و فرز

-مفهوم سیکل و کاربرد آنها در دستگاههای تراش CNC

-مفهوم سرعت برش وعده دوران در دستگاههای تراش CNC

- آموزش برنامه CIMCO  جهت مشاهده مسیر برنامه نویسی شده

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی