معاینات طب کار سالیانه

ثبت نام معاینات طب کار سالیانه

((جلوگیری از پرداخت غرامتهای شغلی توسط کارفرمایان))

وظایف قانونی کارفرمایان در زمینه صیانت از سلامت نیروی کار (کارگر)

1- معاینات بدو استخدام

2- معاینات دوره ای طب کار سالی یکبار

با پیشگیری و درمان به موقع آسیب ها و بیماری های شغلی از میزان هزینه های درمان و غرامت های شغلی جلوگیری نمائید.

ثبت نام معاینات طب کار سالیانه با تخفیف ویژه

جهت کارکنان واحدهای صنعتی شهرک امیرکبیر و مراکز صنعتی منطقه امیرکبیر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر هیات امناء شهرک تماس حاصل فرمائید:

33863005

33873005

 

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی