جلسه صنعتگران شهرک امیرکبیر با مسئولین اداره صنایع

 

 

جلسه با حضور تعدادی از صنعتگران محترم شهرک امیرکبیر و مسئولین اداره صنایع در خصوص شرایط کسب گواهی فنی و مهندسی، گواهی و پروانه تحقیق و توسعه، جواز تاسیس موسسه های مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و مجوز صنایع پیشرفته برگزار گردید.

 

با توجه به توضیحات ارائه شده در این جلسه که در مسجد الله شهرک برگزار گردید عزیزان صنعتگر می توانند در صورت داشتن شرایط اقدام به اخذ گواهی و جوازهای ذکر شده نمایند.

 

در صورت تمایل جهت آگاهی و اقدام می توانید با مراجعه به دفتر هیات امناء  و یا عضویت در کانال تلگرام هیات امناء شهرک صنعتی امیرکبیر (لینک زیر) فرم های مربوطه را دریافت نمائید.

 

https://t.me/shahrak_sanati_amirkabir

 

sanaye 1

 

sanaye 2

 

sanaye 3

 

 sanaye 4

 

 sanaye 5

 

sanaye 6

 

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی