مدارک تاییدیه دوره های آموزشی دفتر هیات امناء

مدارک تاییدیه دوره  های آموزشی دفتر هیات امناء

از دانشجویان و صنعتگران محترمی که از فروردین ماه امسال در کلاس های آموزشی هیات امناء شرکت کرده اند و دوره آموزشی آنها به پایان رسیده است خواهشمند است جهت دریافت گواهی تاییدیه دوره آموزش (صادره از سازمان فنی و حرفه ای) به دفتر هیئت امناء مراجعه نمایند.
شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر اصفهان


33863005
33873005

کانال تلگرام هیات امناء شهرک


https://t.me/shahrak_sanati_amirkabir

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی