مسابقات والیبال شهرک صنعتی امیرکبیر - جام کارآفرینان

برگزاری اختتامیه و اهدای مدال به تیم های برتر این دوره از مسابقات والیبال شهرک صنعتی امیرکبیر (جام کارآفرینان)
 
 
 

 778

785

789

858

887

888

897

898