مراجعه جهت تحویل غرفه نمایشگاه صنعت اصفهان

ثبت نام نمایشگاه صنعت

قابل توجه صنعتگران محترم

 

با توجه به استقبال هر ساله صنعتگران عزیز از نمایشگاه صنعت اصفهان، هیات امناء شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر طبق روال هر سال غرفه های واقع در سالن میرداماد را با تخفیف ویژه در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

 

لذا در صورت تمایل هر چه زودتر جهت ثبت نام و انتخاب غرفه به دفتر هیات امناء مراجعه فرمائید.

 

33863005

33873005

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی