تزریق پلاستیک اعتصامی

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: سید مهدی اعتصامی
تلفن همراه: 09130858102

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی