تراش قطعات سنگین اصفهان

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: مصطفی نصر اصفهانی
تلفن همراه: 09131193845
میزان تحصیلات: سیکل
سابقه کار: 50

مشخصات کارگاه

بلوک: 23
پلاک اصلی: 12
پلاک فرعی: 12
تلفن: 33865888
نمابر: 33865888
کارگر ساده: *
کارگر ماهر: *
استاد کار: *

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • گواهینامه فنی و حرفه ای
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • خدمات تراش سبک و سنگین
  • مشاغل دیگر
تراش قطعات سنگین با قطر 2820 میلیمتر
ماشین آلات و تجهیزات:
  • تراش سنگین
تراش قطعات سنگین با قطر 2820 میلیمتر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir