نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
تراشکاری تلاش (عسگری) 8 13 33862744
تراشکاری بابایی 15 21 33861825
تزریق پلاستیک اسماعیلی 15 19 33863211
ماشینکاری حنایی نژاد 15 10
.-. 15 5 33864545
تزریق پلاستیک سلیمانی 15 2 33870183
توسعه صنعت 8 19 33863006
سنگین تراش حیدری 8 38 33878551 33864987
راندمان 8 24 33868698
تکنیک صنعت 12 16 33867584
تراش CNCآریا 12 8
تراشکاری عباس وهابی 12 9 33864042
خدمات فرزکاری پارس 9 15 33870747
تراشکاری شهبازی 9 20 33867164
تراشکاری تکنودانش 9 30 33868018
تراشکاری تکنیک صنعت 12 16 33867574
اصفهان پویا 12 6 33880121
وایرکات ماهان 12 29 33867624
تراشکاری درخشان نو 12 24 33869606
تراشکاری پارس نوین 22B 24
سما اندیشان اسپادانا 20 12 و 13 33872282 http://www.samaandishan.com
اصفهان تراش صدف 21 32 031-33880458
زاگرس متال خیابان عطا الملک - خیابان صنعت 2 166 33871829 33871829
تراشکاری انصاری 21 33 33862296 33869733
تراش قطعات سنگین اصفهان 23 12 12 33865888 33865888
تراشکاری احمدی 33 12 09132669598
تراشکاری مسائلی 8 11 33868895
تراشکاری تکنو صنعت 19 22 33865162
تراشکاری ابراهیمی 17 2 33866745
سنگین تراش سپاهان 10 9 33865342
« شروع قبلی 1 2 3 بعدی پایان »

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir