نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
خدمات فرزکاری پارس 9 15 33870747
تراشکاری شهبازی 9 20 33867164
تراشکاری تکنودانش 9 30 33868018
تراشکاری تکنیک صنعت 12 16 33867574
اصفهان پویا 12 6 33880121
وایرکات ماهان 12 29 33867624
تراشکاری درخشان نو 12 24 33869606
تراشکاری پارس نوین 22B 24
سما اندیشان اسپادانا 20 12 و 13 33872282 http://www.samaandishan.com
اصفهان تراش صدف 21 32 031-33880458
زاگرس متال خیابان عطا الملک - خیابان صنعت 2 166 33871829 33871829
تراشکاری انصاری 21 33 33862296 33869733
تراش قطعات سنگین اصفهان 23 12 12 33865888 33865888
تراشکاری احمدی 33 12 09132669598
توسعه صنعت 8 19 33863006
سنگین تراش حیدری 8 38 33878551 33864987
تراش فلزات راندمان 8 33/24 33868698
تراشکاری مسائلی 8 11 33868895
تراشکاری تکنو صنعت 19 22 33865162
تراشکاری ابراهیمی 17 2 33866745
سنگین تراش سپاهان 10 9 33865342
آروین آفاق پارسیان
تراشکاری نصر اصفهانی 10 33872510
خدمات تراش متحد 8 59
تراشکاری بنای وطن 8 41
تراشکاری تلاش (عسگری) 8 13 33862744
سپاهان صنعت 7 61
کارگاه تراشکاری اصفهان تراش 7 13 33868371
کارگاه تراش جانثاری 7 51 3870386 3870683
ارائه خدمات سنگین تراش 1 3 33864202 33864202
« شروع قبلی 1 2 3 بعدی پایان »

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir