نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
موسسه صنعتی یکتا 18 6
قالبسازی ایران رکورد 18 5 33862288
تراشکاری و قالبسازی کمال 15 20
حسین پور 8 34 33869255
تزریق پلاستیک زیتون 8 4 33866829
تراشکاری اخوان معقول 12 15
تراشکاری نمونه 19 15 33861615
*/ 19 14
تراشکاری و قالب سازی 19 24
قالبسازی قائم صنعت 6 2 33870220
قالب سازی بهرامی 6 16 33870181
گروه فنی و مهندسی مهدفنون 10 16 33870448
قالبسازی کریمی 9 22 33869700 - 33865064
تراشکاری نیکنام 14 28 33870214
قالبسازی حقانی 16 14 33864457
شرکت سناتک نو سپاهان خیابان کار و کارگر جنوبی - پشت بلوک 20 (طبقه دو) 8 33864099 33863424 http://www.sanataknou.com
خدمات پولیش فتاحی و پرداخت قطعات استیل 10 14 33868697
فردا فن 20 10 33862038
شرکت مدلسازی پگاه 10 20 3863055 3872182
کارگاه علم و صنعت 1 15 33864131 33864273
کارگاه صنعتی خاتم الانبیا 3 9132166115
شرکت رخش آذر اصفهان 9 7 33867506 33879608
اصفهان تراش 17 23 33880479
تراشکاری فولاد 12 4 33862660
قالبسازی قائم 12 14 33864855
شرکت تولید الماس تراش اصفهان 14 20 33871322
گروه فنی تکساز صنعت 16 4 / 7 33863724 33875966
تراشکاری آمود اسپانه 16 15 33878796
مدلسازی نقش جهان 14 40 33862679
قالبساز شکوه 7 29 33870119
« شروع قبلی 1 2 بعدی پایان »

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir