ابزار تراش برادران

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: علی محمدی عبده وند
تلفن همراه: 09138952807
میزان تحصیلات: راهنمایی

مشخصات کارگاه

تلفن: 33873171

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • هیچ کدام
فروش ابزار تراش
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
فروش ابزار تراش

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir