نمایندگی آمیکو - رنو

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: شهرام اخوندی
تلفن همراه: 09131188165
میزان تحصیلات: دیپلم
سابقه کار: 8

مشخصات کارگاه

بلوک: 4
تلفن: 33877900
نمابر: 7
کارگر ساده: 2
کارگر نیمه ماهر: 4
کارگر ماهر: 7
استاد کار: 2
کارمند دیپلم: 4
کارمند فوق دیپلم: 1
کارمند لیسانس: 3

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • گواهینامه فعالیت صنعتی
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
نمایندگی آمیکو رنو
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
تمامی تجهیزات مربوط به نمایندگی-فعالیت مکانیک-صافکاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir