نمایندگی آمیکو

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: علی رضا سلطانیان
تلفن همراه: 09133140573
میزان تحصیلات: لیسانس
سابقه کار: 5

مشخصات کارگاه

تلفن: 33879551
نمابر: 33877900
کارگر ساده: 2
کارگر نیمه ماهر: 4
کارگر ماهر: *
استاد کار: 2
کارمند دیپلم: 4
کارمند فوق دیپلم: 1
کارمند لیسانس: 3

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • گواهینامه فعالیت صنعتی
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
نمایندگی آمیکو

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir