ماشین آلات صنعتی رسول

نوع شخصیت:
  • شخصیت حقیقی
نام و نام خانوادگی مالک: رسول فرزانه فر
تلفن همراه: 09131187536
میزان تحصیلات: سیکل

مشخصات کارگاه

بلوک: 19
پلاک اصلی: 5
تلفن: 33861011

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
فروش ماشین آلات
فروش ماشین آلات

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir