نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
البرز فن آور شیمی گلپا 9 31 33875389
شرکت مهندسی مهر اصفهان خیابان عطا الملک - خیابان کارآفرینان جنوبی - بعد از چهار راه صنعت - شرکت مهندسی مهر اصفهان 33880912 33880912 http://www.mehr-eng.com
شركت مهندسي بهينه سنج 23 23 3873998 - 3873999 3873997 http://www.behinehsanj.com

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی