اطلاعات تکميلي

  • تاریخ شروع چهارشنبه, 28 تیر 1396
  • تاریخ پایان یکشنبه, 01 مرداد 1396
  • مجری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

اطلاعات تکميلي

  • تاریخ شروع سه شنبه, 20 تیر 1396
  • تاریخ پایان جمعه, 23 تیر 1396
  • مجری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی