ثبت نام بیمه تکمیل درمان آغاز شد

به اطلاع کسبه و صنعتگران می رسانیم ثبت نام بیمه تکمیل درمان از تاریخ 28 تیر ماه آغاز شده است. 

 

محل ثبت نام: دفتر موسسه صنایع کارگاهی امیرکبیر

 

مهلت ثبت نام: تا تاریخ 10 مرداد ماه

 

33863005

33873005

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir