دیدار هیات رییس موسسه امیرکبیر اصفهان (هیات امنا) و رئیس اتحادیه صنف تراشکاران با رئیس و هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اصفهان

دیدار هیات رییس موسسه امیرکبیر اصفهان (هیات امنا) و رئیس اتحادیه صنف تراشکاران با رئیس و هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اصفهان در خصوص افزایش همکاری های آموزشی، اطلاعاتی، تجاری و صنعتی:

در این دیدار آقای مومنی رییس موسسه صنایع کارگاهی امیرکبیر ضمن تبریک شایسته ریاست اتاق بازرگانی اصفهان، در خصوص ایجاد و افزایش همکاری های فی مابین شهرک امیرکبیر و اتاق بازرگانی تاکید کردند.

در ادامه آقای شیرانی رییس اتحادیه راجع به توانمندی های صنعتگران اصفهان و توسعه روابط صنعتی و تجاری در داخل و خارج از کشور با توجه به رسالت اصلی پارلمان بخش خصوصی تاکید ورزیدند.

آقای ظفربخش نایب رییس موسسه بر روی افزایش دانش و مهارت های آموزشی اعضای شهرک با همکاری بخش آموزشی اتاق بازرگانی صحبت کردند.

آقای کشانی رییس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر ایجاد همکاری بین شهرک امیرکبیر و اتاق بازرگانی، بر روی تشکیل بانک اطلاعاتی صنعتگران شهرک به منظور افزایش فعالیت های تجاری و صنعتی تاکید کردند. ایشان یکی از راهکارهای حل معضلات شهرک های صنعتی را بیان و پیگیری مشکلات در جلسه شورای گفت و گو اتاق بازرگانی و شهرداری اصفهان عنوان کردند. رییس اتاق بازرگانی اصفهان مجددانه خواستار افزایش فعالیت های SPX در شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر شدند.

 

otagh 3

 

otagh 2
otagh 1

 

 

 

 

 

 

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir