انجام معاینات طب کار سالیانه کارگاه های مستقر در شهرک

 

❇️قابل توجه مسئولین محترم واحدهای صنعتی شهرک امیرکبیر

احتراما به اطلاع می رساند موسسه صنایع کارگاهی امیرکبیر طبق سنوات گذشته اقدام به انجام معاینات طب کار (سالیانه) می نماید.

لذا جهت ثبت نام اولیه و شرکت در معاینات فوق فهرست اسامی پرسنل واحد خود را به دفتر موسسه ارسال فرمائید.

Tel: 33863005
Fax: 33873005

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir