اطلاعیه مهم و فوری در خصوص بیمه های 30 درصدی

 

 قابل توجه صنعتگران محترم شهرک

 از صنعتگرانی که بیمه آن ها از 10 % به 30 % تغییر کرده، درخواست می گردد با در دست داشتن آخرین لیست بیمه
حداکثر تا تاریخ 28 اردیبهشت 1402 به دفتر موسسه مراجعه نمایند.

 خواهشمند است به دیگر همکاران صنعتگر خود که در شهرک فعالیت دارند اطلاع دهید.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir