جلسه اعضای موسسه صنایع کارگاهی امیرکبیر با شرکت شهرک های صنعتی اصفهان

  جلسه اعضای موسسه صنایع کارگاهی امیرکبیر با شرکت شهرکهای استان اصفهان و جناب آقای دکتر افتخاریان در خصوص ارائه راهکارها و پیشنهاداتی به منظور افزایش همکاری بین صنعتگران شهرک و شرکت شهرکها بالاخص مجموعه نظام پیمانکاری فرعی (SPX) و همچنین آموزش صنعتگران عزیز شهرک در این زمینه

 

sherkat-shahrak ha 1

 

sherkat-shahrak ha 2

sherkat-shahrak ha 3

sherkat-shahrak ha 4

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir