مجمع عمومی هیات امنای شهرک امیرکبیر

 مجمع عمومی هیات امنای شهرک صنعتی امیرکبیر در تاریخ 24 بهمن 1401 برگزار گردید

 

photo 2023-02-14 11-43-37

photo 2023-02-14 11-43-54

photo 2023-02-14 11-44-01

photo 2023-02-14 11-44-05

photo 2023-02-14 11-44-21

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir