بیمه تکمیل درمان سال 1401

ثبت نام بیمه تکمیل درمان آغاز شد

bime takmili 

 

jadvale bime

 

 شروع قرارداد از 9 مرداد ماه 1401 به مدت یک سال می باشد.

 

دوستان عزیزی که تمایل به تمدید و یا ثبت نام برای بیمه تکمیل درمان با تعرفه های پوششی اشاره شده در عکس را دارند به دفتر هیات امناء مراجعه و یا با شماره های 33863005 - 33873005 تماس حاصل نمایند.

 

 امکان ثبت نام برای تمامی افراد (کارفرمایان و کارگران) وجود دارد.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir