جلسه با شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

جلسه هیات امنای شهرک با شرکت توزیع برق در خصوص اعتراض به قطعی  برق نامتعارف در بخش صنعت

 

ghati bargh

ghati bargh 2

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir