هفدهـــمین نمایشگاه بین المللی صنعـــــــــت

نمایشگاه بین المللی صنعـــــت، ماشین آلات و ابزارآلات صنعـــتی و کارگاهی و تجهیــزات خطوط تولیــــد، ماشین ابزار، اتوماسیـــون صنعــتی و ابزار دقیق، ابزار و ادوات جوش و برش و سیستم های نظافت صنعــتی

 

namayeshgah1000

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir