یک فرصت استثنایی برای معرفی ستاره‌های آسمان فناوری نانو ایران به صنعت

فن‌بازار منطقه‌ای استان اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می‌کند

startup

 

فن‌بازار منطقه‌ای استان اصفهان با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می‌کند:

یک فرصت استثنایی برای معرفی ستاره‌های آسمان فناوری نانو ایران به صنعت

جوایز:
رتبه اول: ۸۰ میلیون ریال
رتبه دوم: ۶۰ میلیون ریال
رتبه سوم: ۴۰ میلیون ریال

حمایت بلاعوض تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال (درصورت عقد قرارداد رفع نیاز فناورانه با صنعت)

محورها:
فناوری نانو در صنعت
دارو، بهداشت و سلامت
عمران و ساختمان
پلیمر، رنگ و رزین
الکترونیک
نساجی

ثبت‌نام و ارسال طرح: ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری پیش رویداد: ۱ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری رویداد: ۸ اسفند ۱۴۰۰

وب‌سایت ثبت‌نام:
www.nanostars.ir

کسب اطلاعات بیشتر:
09012661247

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir