مسابقات والیبال شهرک صنعتی امیرکبیر - جام کارآفرینان

برگزاری اختتامیه و اهدای مدال به تیم های برتر این دوره از مسابقات والیبال شهرک صنعتی امیرکبیر (جام کارآفرینان)
 
 
 

 778

785

789

858

887

888

897

898

 

 

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir