تغییر تعرفه برق تجاری به صنعتی

✅تغییر تعرفه برق تجاری به صنعتی


قابل توجه صنعتگران محترم شهرک که از برق تجاری استفاده می نمایند:
با توجه به پیگیری های انجام شده آن دسته از کارگاه هایی که دارای جواز کسب می باشند برای دریافت معرفی نامه جهت تغییر تعرفه تجاری به صنعتی کارگاه خود به دفتر هیات امناء مراجعه فرمایند.

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir