ثبت نام و واگذاری غرفه های نمایشگاه صنعت اصفهان 1398

 ثبت نام و واگذاری تعداد محدودی از غرفه های نمایشگاه صنعت اصفهان آغاز شد.

متقاضیان می توانند هر چه سریعتر جهت انتخاب غرفه و ثبت نام به دفتر هیات امناء مراجعه فرمایند.

 

زمان نمایشگاه: 6 الی 9 آذر 1398

محل: اصفهان، پل تاریخی شهرستان

 

33863005

33873005

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir