بیمه تکمیل درمان

قابل توجه متقاضیان بیمه تکمیل درمان

 

ثبت نام نهایی بیمه تکمیل درمان با تخفیفات ویژه در دفتر هیات امناء شهرک صنعتی امیرکبیر آغاز شد.


مدارک مورد نیاز جهت افراد جدید:
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- کپی دفترچه بیمه تامین اجتماعی و مشاغل آزاد (از هر شعبه شهر اصفهان)

 

33863005
33873005

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir