انتخابات دوره نهم هیات امناء شهرک امیرکبیر

قابل توجه صنعتگران محترم شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر

 از عزیزانی که تمایل به کاندید شدن برای انتخابات هیات امناء دوره نهم شهرک را دارند دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه تا تاریخ 98/04/17 به دفتر هیات امناء مراجعه نمایند.

 

33863005

33873005

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir