آموزش پیشرفته پاورمیل

دوره پیشرفته powermill

1-مرور دوره مقدماتی

2-patterns

3-stook model

4-توضیح عملکرد کلیه استراتژی های 3 محور

5-مباحث تکمیلی کلیه مطالب دوره مقدماتی (باندها و استراتژی ها)

6-verify

7-مباحث تکمیلی nc program

8-level & sot

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

تلفن: 03113863005

نمابر: 03113873005

پرداخت به دو صورت آنلاین و واریز به حساب

حساب ملت:4991540273

شماره کارت:6104337899174005

110,000
تعداد:

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir