آموزش سی ان سی

سرفصل های آموزشی cnc
تعداد جلسات:15 جلسه
1-تاریخچه cnc و انواع دستگاه های cnc
2-انواع برنامه نویسی cnc(ap-cad/com-mcode,gcode)
3-کدهای مورد استفاده در شروع هر برنامه
4-تعریف کدهای پایدار و ناپایدار و تفاوت آنها
5-تعریف انواع نقطه صفر در دستگاه های cnc
6-نحوه به دست آوردن نقطه صفر قطعه کار در دستگاه های تراش وفرز
7-تمامی کد های مورد استفاده  برای برنامه نویسی ماشین های تراشو فرز
8-مفهوم سیکل و کاربرد آنها در دستگاه های تراش و فرز cnc
9-مفهوم سرعت برش وعده دوران در دستگاه های تراش cnc
10-آموزش برنامه cimco جهت مشاهده مسیر برنامه نویسی شده
11-اپراتوری دستگاه های cnc بر اساس استاندارد fanuc

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

تلفن: 03113863005

نمابر: 03113873005

پرداخت به دو صورت آنلاین و واریز به حساب

حساب ملت:4991540273

شماره کارت:6104337899174005

110,000
تعداد:

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir