آموزش کتیا پیشرفته

سر فصل های آموزش catia ii
تعداد جلسات :15 جلسه
1-طریقه عملیات مونتاژ کاری در نرم افزار catia
2-دستور scence برای ایجاد نقشه ها
3-نحوه محاسبه وزن شکل  طراحی شده با توجه به جنس مشخص شده
4-دستورهای مورد نیاز در محیط shape design
5-دستورهای  helix  و spiral
6-معنا و مفهوم digit و cloud point(ابر نقاط)
7-محیط digit shape editor برای استفاده از فایلهای ابر نقاط
8- نحوه استفاده از دستورهای multi section solid وmulti section surface
9-دستور sweep و انواع آن
10-معفی محیط DMU Kinematics برای حرکت دادن مجموعه مونتاژی ایجاد شده.

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

تلفن: 03113863005

نمابر: 03113873005

پرداخت به دو صورت آنلاین و واریز به حساب

حساب ملت:4991540273

شماره کارت:6104337899174005

110,000
تعداد:

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir