سرفصل دوره آموزش مسترکم

 

- آشنائی کلی با محیط های مختلف نرم افزار

- نحوه ورود مدل طراحی شده دو بعدی به نرم افزار

- طراحی دو بعدی

- استراتژی های خشن کاری

- استراتژی های پرداخت

- مقایسه برنامه های مسترکم با سیکلهای کنترل فانوک

- 9 حالت ابزار

- انتخاب ابزار مناسب جهت استراتژی های مختلف

- جبران شعاعی ابزار

- انواع رزوه تراشی که شامل:

1- رزوه چپ و راست

2- مخروطی

3- جند راهه

4- ترکیبی

اصطلاحات برنامه در نرم افزار cimco


تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی