سرفصل دوره آموزش فرز سی ان سی

 

-     مروری بر جی کدها

-     افست گیری ابزارها

-     مباحث جبران شعاع ابزار

-     صفحات کاری

-     توضیح مراحل برنامه نویسی

-     شرح مفصل جی کدها در برنامه نویسی

-     توضیح سایکل های مورد استفاده

-     مباحث برنامه نویسی برای کنترل فانوک و هایدن به صورت همزمان

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی