سرفصل دوره آموزش پاورمیل پیشرفته

- مروری بر دوره پاورمیل مقدماتی

- pattern

- stook model

- توضیح عملکرد بر کلیه استراتژی های 3 محور

-مباحث تکمیلی کلیه مطالب دوره مقدماتی ( باندها و استراتژیها)

-verify

-مباحث تکمیلی nc program

-level & sot

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی